Wat is SMA smart connected?

SMA Smart Connected service:

Dankzij de geïntegreerde SMA Smart Connected service biedt de omvormer 100% comfort aan eigenaars en installateurs van zonnestroominstallaties. De automatische omvormer monitoring door SMA, die de werking van de omvormer analyseert, brengt de installateur onmiddellijk op de hoogte van eventuele storingen, om zo een optimale service en maximale beschikbaarheid van de installatie te garanderen.
(Bij de aanmelding van de installatie bij Sunny Portal activeert de installateur SMA Smart Connected, zie videohandleiding hieronder)

2

Automatische omvormer monitoring door SMA

  • SMA neemt de omvormer monitoring voor zijn rekening. De afzonderlijke omvormers worden automatisch en continu op opvallende gebeurtenissen gecontroleerd tijdens de werking. Daarmee profiteert iedere klant van de jarenlange ervaring van SMA.

3

Proactieve communicatie bij storingen

  • Na de diagnose en analyse van een storing informeert SMA de installateur en eigenaar onmiddellijk via e-mail. Zo is iedereen optimaal voorbereid op het verhelpen van de storing. Dat beperkt de uitvaltijd en bespaart tijd en geld.

4

Vervangingsservice

  • Als een vervangende omvormer nodig is, levert SMA binnen 1 tot 3 werk-dagen na de storingsdiagnose automatisch een nieuwe omvormer. De installateur kan de eigenaar actief benaderen en de omvormer vervangen.

5

Performance Service

  • De eigenaar kan aanspraak maken op een financiële compensatie door SMA als de vervangende omvormer niet binnen 3 werkdagen kan worden geleverd.

SMA Smart Connected activeren

  • Bij de aanmelding van de installatie bij Sunny Portal activeert de installateur SMA Smart Connected en profiteert hij van de automatische omvormer monitoring door SMA.

 

Video handleiding SMA Smart Connected: