Subsidies en premies

PV Subsidie aanvragen - RESCert certificaat

Meer info en de aanvraag kan je vinden via: https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/premie-zonnepanelen of via onderstaande knop.
Voorleggen bij aanvraag premie: RESCert nummer van de installateur / keuringsinstantie en alle facturen van de installatie.

 

 

Verschillende instanties die RESCert aanbieden

Instantie Telefoon E-mail
Energie Academy                          0494.92.43.28                   omer@all-consult.be
Vives-Zuid 056.26.41.20 pieter.tack@vives.be
Thomas More Campus Geel 014.56.21.34 kce@thomasmore.be
SpaceConnect 0474.27.77.37 info@spaceconnect.com
Syntra West    
Syntra Limburg 011.30.32.00  
Syntra Midden-Vlaanderen 078.15.71.58 info@syntra-mvl.beSubsidie voor batterijen

Vereisten

✔ Premie voor thuisbatterij geldt alleen voor (natuurlijke) personen, NIET voor organisaties of vennootschappen.

Voor meer info over de evolutie van de prijzen: Premie voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij voor zelf opgewekte energie | Vlaanderen.be

✔ U kunt de aanvraag doen wanneer de thuisbatterij geplaatst, aangemeld en goedgekeurd werd.

✔ Batterij moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen en moet zijn geplaatst door een elektrotechnisch installateur
      (Nacebelcode: 43.211).

 

 


Premie voor slimme sturing warmtepomp, elektrische boiler en accumulatieverwarming

Er werd een finale goedkeuring gegeven voor een nieuwe premie om accumulatieverwarming, elektrische boilers en warmtepompen automatisch aan te sturen, voor zover deze investering in 2021 of 2022 gebeurt. Het bedrag hiervoor bedraagt maximum 50% van de factuur, met een maximum van 400 euro. Dergelijke investeringen kunnen het rendement van de PV-installatie en het batterijsysteem verhogen.

Het apparaat waarvoor u deze premie kan aanvragen kan de bestaande apparatuur bij accumulatieverwarming, elektrische boilers en warmtepompen sturen om het eigenverbruik in bijna-real time te verhogen, elektrische belastingen te verschuiven naar perioden waarin er een overvloed aan elektriciteit wordt geproduceerd of het energieverbruik van de afnemer te verminderen.

Per EAN-code kan maximaal één premie worden toegekend.

 

  

Heb je nog geen slimme boiler sturing? Kijk dan gerust even naar onze eigen ontwikkelde GPControl.

✔ Combineerbaar met thuisbatterij

✔ Onafhankelijk gemaakt van het merk van PV-omvormer

✔ Verlaagt uw energiefactuur en verhoogt uw eigen verbruik met 25%!

✔ Terugverdiend in minder dan 4 jaar + premie!


Fiscaal voordeel bij plaatsen laadpaal

Alle bedrijfswagens worden broeikasgasvrij, daarvoor zullen ook meer laadpalen nodig zijn. 

1. Particulieren

Vanaf 1 september 2021 tot 31 augustus 2024 kan men voor aankoop en plaatsing van een laadstation bij particulieren (zowel voor eigenaars als huurders) een belastingvermindering voor je investering krijgen. De belastingvermindering voor particulieren zal stelselmatig afbouwen in de tijd.

2. Ondernemingen

Ondernemingen die investering in publiek toegankelijke laadstations kunnen tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 rekenen op verhoogde kostenaftrek.


Retroactieve investeringspremie voor warmtepompen & microwarmte-krachtinstallaties

Vrijdag 10 september, keurde de Vlaamse Regering de eerder aangekondigde retroactieve investeringspremies voor warmtepompen, microwarmte-krachtinstallaties en kleine windmolens goed. Dat gebeurde op voorstel van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir.
Dat initiatief werd genomen na het wegvallen van de terugdraaiende teller door het arrest van het Grondwettelijk Hof. Voor gezinnen met een warmtepomp was dat immers een nog grotere tegenslag. Wie aan de voorwaarden voldoet en over een digitale meter beschikt, kan vanaf 1 oktober 2021 via de website van Fluvius een aanvraag indienen.