Enphase

Enphase

Enphase Micro-onduleurs

De Enphase micro-omvormer is een andere benadering van zonne-energie. Traditioneel worden zonne-energiesystemen ontworpen met een centrale omvormer. Dit betekent dat tientallen, honderden of zelfs duizenden zonnepanelen met 1 omvormer verbonden worden. Enphase micro-omvormers vervangen de stringomvormers door er één bij elke module te installeren. Dit leidt tot significante opbrengstverbetering.

Enphase | Micro-onduleurs | GPC Europe | Distributeur Photovoltaïque